Chương trình thực tập sinh

Chương trình Thực Tập Sinh

Chương trình Thực Tập Sinh

Đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng từ nay đến 2020, Gas Bình Minh tìm kiếm những ứng viên năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và thích chinh phục những khó khăn vào thực tập tại Công ty Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3, 4 chuyên ngành Marketing, QTKD, TCKT, CNTT…để thực tập tại các Khối / Phòng / Ban Kinh doanh, Marketing, Nhân Sự, Kế toán, IT…

Xem tiếp