Môi trường làm việc

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc

Tại Gas Bình Minh, nhân viên được xem là yếu tố hàng đầu trong chiến lược phát triển của Công ty. Mọi nhân viên của Công ty được động viên để làm việc hết sức mình bằng các chính sách khen thưởng, phúc lợi cạnh tranh.

Xem tiếp