Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Cách phân biệt Gas Bình Minh với những đối tượng gas giả mạo khác? Nhân viên của Gas Bình Minh điều được mặc đồng phục và đeo bảng tên Công ty TNHH TM Gas Bình Minh. Gas Bình Minh là hệ thống trực thuộc, không liên kết, hợp tác, sát nhập với bất kỳ cửa hàng, đại lý và công ty bán lẻ gas nào khác. Gas Bình Minh chỉ sử dụng thương hiệu “GAS BÌNH MINH” (đã được đăng ký bảo hộ) trên toàn quốc.

Xem tiếp