Tầm nhìn đến 2020

Tầm nhìn đến 2020

Tầm nhìn đến 2020

Tầm nhìn của Gas Bình Minh trong giai đoạn mới là giữ vững vị trí số 1 và cách biệt trong ngành bán lẻ gas, góp phần thay đổi thị trường bán lẻ gas theo hướng hiện đại.

Xem tiếp