Thực thi trách nhiệm xã hội, Gas Bình Minh luôn quan tâm đến công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách xã hội, như chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ đóng góp ủng hộ Nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ, quyên góp giúp đỡ đồng bào bị bão lụt và các hoạt động công tác xã hội, từ thiện khác.

Với những kết quả hoạt động công tác xã hội trong thời gian qua, Gas Bình Minh đã nhận được nhiều Bằng Khen, Giấy Khen từ các cấp Chính quyền và các Cơ quan Truyền thông