Tại Gas Bình Minh, nhân viên được xem là yếu tố hàng đầu trong chiến lược phát triển của Công ty. Mọi  nhân viên của Công ty được động viên để làm việc hết sức mình bằng các chính sách khen thưởng, phúc lợi cạnh tranh.

Gas Bình Minh luôn hướng đến:

-   Xây dựng văn hóa trao đổi cởi mở, góp ý chân thành với tinh thần chính trực để làm nền tảng cho những mối quan hệ chuyên nghiệp. 

-   Tôn trọng và đánh giá cao sự khác biệt của từng cá nhân trong sự phát triển chung của công ty. 

Gas Bình Minh luôn tuân thủ nguyên tắc “Phục vụ khách hàng là ưu tiên số 1”. Và để thực hiện phương châm đó và đạt được mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ và sản phẩm của công ty, Gas Bình Minh cần có một đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, tận tâm và kinh nghiệm. Vì vậy, gas Bình Minh luôn:

-   Coi trọng và đầu tư liên tục vào việc đào tạo các kỹ năng sống cũng như kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức kinh doanh giúp mọi thành viên trau dồi và hoàn thiện mình.

Công nhận và tưởng thưởng dựa trên kết quả làm việc, thái độ nhiệt tình và sự đóng góp của nhân viên vào sự thành công của công ty.