Tinh Thần Phục vụ khách hàng

Tất cả mọi thành viên, từ TGĐ đến nhân viên tại cửa hàng, được nhắc nhỡ hàng ngày rằng khách hàng là lý do chúng ta tồn tại. Chúng ta cùng làm tốt mỗi ngày để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là:

Chúng ta phục vụ khách hàng là ưu tiên số 1

Chúng ta hổ trợ nhân viên để họ phục vụ khách hàng tốt nhất

 

Tôn trọng mỗi cá nhân

Chúng ta đánh giá và công nhận sự đóng góp của mỗi cá nhân

Chúng ta trao quyền cho các cá nhân và hổ trợ họ thực hiện công việc

Chúng ta thông đạt bằng cách lắng nghe ý kiến của mọi thành viên và chia sẽ thông tin và ý tưởng

 

Phấn đấu cho sự xuất sắc

Chìa khóa thành công của chúng ta là liên tục tìm cách để cải thiện bản thân và cải thiện kinh doanh. Chúng ta cố gắng dẫn dắt không chỉ ngành bán lẻ gas, mà còn mỗi cá nhân để hướng đến bước sự thành công tiếp theo.

Chúng ta tìm cách làm mới và cải thiện mỗi ngày

Chúng ta theo đuổi những kỳ vọng cao.

Chúng ta làm việc như một đội bằng cách giúp đỡ lẫn nhau và yêu cầu giúp đỡ