Tại Gas Bình Minh, chúng tôi hướng đến việc cung cấp cho nhân viên một môi trường năng động, nơi cá nhân có thể đạt được mục tiêu của mình, cả trong công việc lẫn cá nhân.

 

Văn hóa Gas Bình Minh

Chúng ta cùng xây dựng một Công ty dựa trên những nền tảng văn hóa phù hợp với giá trị cốt lỏi. Chúng ta cùng kiến tạo một bản sắc riêng của công ty, dựa trên:

Sự quan tâm, chia sẽ

Sự trung thực và giữ lời hứa 

Sự tôn trọng những khác biệt

Sự minh bạch và rõ ràng

Và luôn đổi mới và làm tốt hơn mỗi ngày

Chúng tôi đảm bảo rằng Gas Bình Minh là một công ty mà bạn thực sự có thể sáng tạo, đóng góp, phát triển… và cũng là một công ty mà bạn có thể tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Chúng tôi cũng chấp nhận sự đa dạng và tạo ra một môi trường khuyến khích cho phép tất cả các cá nhân phát huy đầy đủ tiềm năng của họ, bất kể mình là ai. Nguyên tắc cơ bản này sẽ giúp chúng tôi giành chiến thắng một cách công bằng và bền vững.

 

Đào tạo & Phát triển

Xác định nhân sự là tài sản quý giá nhất của Công ty, tại Gas Bình Minh, chúng tôi chú trọng hoạt động đào tạo và phát triển dành cho nhân viên thông qua:

-   Đào tạo hội nhập

-   Đào tạo kỷ năng

-   Học hỏi thông qua thực tế, chia sẽ kinh nghiệm

-   Học hỏi thông qua mentoring và coaching

-   Học hỏi thông qua các chương trình team building

 

Đóng góp của nhân viên Gas Bình Minh

Là thành viên của gia đình Gas Bình Minh, các bạn sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng thường niên với cam kết “vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”.