• Van Điều Áp Namilux
      Xem thêm
      • Van Điều Áp Namilux
      • Áp suất đầu ra: 3.5 Kpa Áp suất đầu vào: 900kPa Lưu lượng: 2 kg/h Chỉ sử dụng cho bình gas (LPG) ở vị trí đứng Loại bình gas tương thích: Bình Gas Gia Đình Vàng VIP 12 Kg hoặc Bình Gas Gia Đình Xám 12 Kg Bảo hành: 12 tháng Giao hàng và miễn phí lắp đặt GIÁ: Vui lòng liên hệ…