SẢN PHẨM BÌNH GAS

  • Bình Gas Gia Đình Đỏ 12 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Đỏ 12 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…
  • Bình Gas Gia Đình Vàng VIP 12 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Vàng VIP 12 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…
  • Bình Gas Gia Đình Xám 12 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Xám 12 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…
  • Bình Gas Gia Đình Xám 45 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Xám 45 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…
  • Bình Gas Gia Đình Xanh 12 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Xanh 12 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…
  • Bình Gas Gia Đình Xanh Petrolimex 12 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Xanh Petrolimex 12 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…
  • Bình Gas Gia Đình Xanh VT 12 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Xanh VT 12 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…

SẢN PHẨM BẾP GAS

  • Bếp Gas BlueStar 230S
   Xem thêm
   • Bếp Gas BlueStar 230S
   • Thông số kỹ thuật: - Mặt bếp bằng inox - Điếu gang đúc nguyên khối, đầu đốt bằng đồng, ø78mm, có đầu hâm - Đánh lửa bằng magneto - Kích thước: 700 x 380 x 115 mm - Điều khiển nút xoáy - Số lò nấu: 02 - Bảo hành: 01 năm - Miễn phí vận chuyển và lắp đặt…
  • Bếp Gas BlueStar NG-4900
   Xem thêm
   • Bếp Gas BlueStar NG-4900
   • Thông số kỹ thuật: - Mặt bếp bằng kính cường lực, chịu nhiệt cao - Thân bếp bằng inox, dài 70 cm - Điếu Inox 304, đầu đốt bằng đồng phi 82, nhiệt lượng cao - Đánh lửa bằng magneto - Kích thước : 70 x 380 x 120 mm - Điều khiển nút xoáy - Số lò nấu: 02…
  • Bếp Gas Rinnai 770S
   Xem thêm
   • Bếp Gas Rinnai 770S
   • Chức năng: - Sử dụng Gas - Chế độ hâm - Đánh lửa cơ học (Magneto) Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 702 (W) x 446 (D) x 153 (H) mm - Trọng lượng: 5 Kg - Lượng Gas tiêu thụ: 0.46 Kg/h Đặc điểm cấu tạo vật liệu - Mặt bếp bằng thép không gỉ - Đầu đốt…
  • Bếp Gas Rinnai RV-375G(N)
   Xem thêm
   • Bếp Gas Rinnai RV-375G(N)
   • Chức năng: - Sử dụng Gas - Chế độ hâm - Đánh lửa cơ học (Magneto) Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 702 (W) x 446 (D) x 153 (H) mm - Trọng lượng: 5 Kg - Lượng Gas tiêu thụ: 0.38 Kg/h Đặc điểm cấu tạo vật liệu - Mặt bếp bằng thép phủ men - Đầu đốt…
  • Bếp Gas BlueStar 230S
   Xem thêm
   • Bếp Gas BlueStar 230S
   • Thông số kỹ thuật: - Mặt bếp bằng inox - Điếu gang đúc nguyên khối, đầu đốt bằng đồng, ø78mm, có đầu hâm - Đánh lửa bằng magneto - Kích thước: 700 x 380 x 115 mm - Điều khiển nút xoáy - Số lò nấu: 02 - Bảo hành: 01 năm - Miễn phí vận chuyển và lắp đặt…
  • Bếp Gas BlueStar NG-4900
   Xem thêm
   • Bếp Gas BlueStar NG-4900
   • Thông số kỹ thuật: - Mặt bếp bằng kính cường lực, chịu nhiệt cao - Thân bếp bằng inox, dài 70 cm - Điếu Inox 304, đầu đốt bằng đồng phi 82, nhiệt lượng cao - Đánh lửa bằng magneto - Kích thước : 70 x 380 x 120 mm - Điều khiển nút xoáy - Số lò nấu: 02…
  • Bếp Gas Rinnai 770S
   Xem thêm
   • Bếp Gas Rinnai 770S
   • Chức năng: - Sử dụng Gas - Chế độ hâm - Đánh lửa cơ học (Magneto) Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 702 (W) x 446 (D) x 153 (H) mm - Trọng lượng: 5 Kg - Lượng Gas tiêu thụ: 0.46 Kg/h Đặc điểm cấu tạo vật liệu - Mặt bếp bằng thép không gỉ - Đầu đốt…
  • Bếp Gas Rinnai RV-375G(N)
   Xem thêm
   • Bếp Gas Rinnai RV-375G(N)
   • Chức năng: - Sử dụng Gas - Chế độ hâm - Đánh lửa cơ học (Magneto) Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 702 (W) x 446 (D) x 153 (H) mm - Trọng lượng: 5 Kg - Lượng Gas tiêu thụ: 0.38 Kg/h Đặc điểm cấu tạo vật liệu - Mặt bếp bằng thép phủ men - Đầu đốt…
  • Bình Gas Gia Đình Đỏ 12 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Đỏ 12 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…
  • Bình Gas Gia Đình Vàng VIP 12 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Vàng VIP 12 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…
  • Bình Gas Gia Đình Xám 12 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Xám 12 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…
  • Bình Gas Gia Đình Xám 45 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Xám 45 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…
  • Bình Gas Gia Đình Xanh 12 Kg
   Xem thêm
   • Bình Gas Gia Đình Xanh 12 Kg
   • Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai. Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Thành phần cấu tạo - Propane: 20% - 80% mol - Butane: 80% - 20% mol Theo tiêu chuẩn - QCVN8:2012/BKHCN - TCCS 01: 2018/GDS Chỉ tiêu chất lượng - Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG - Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C GIÁ: Vui lòng…